Fiat / Iveco-kunde gjennom alle år

Glassmesterselskapet John Holvik AS og Iveco-forhandleren AS Autoservice kan se tilbake på et langvarig og godt samarbeid, preget av forståelse og gjensidig tillit. Begge er familieselskaper og omtrent like gamle, og det er blitt mange bilhandler opp gjennom årene.

– Vi startet å kjøpe biler fra Autoservice på midten av 70-tallet, forteller Bjørn Henning Holvik. Han er andre generasjon og styreleder i selskapet som ble etablert av faren John Holvik. Tredje generasjon er også i ledelsen av selskapet, ettersom Bjørns datter Connie Holvik er daglig leder.

Kundeforholdet har vart så lenge at den første lastebilen som ble kjøpt, fortsatt var en Fiat. Iveco som selskap ble etablert allerede i 1975, men de forskjellige merkenavnene hang med inn på begynnelsen av 80-tallet. Senere har det selvsagt stått Iveco på lastebilene Holvik har kjøpt. Men Fiat-navnet er fortsatt med. Autoservice er også forhandler av Fiat varebiler, og Holvik bruker varebiler fra Fiat når det gjelder nyttekjøretøystørrelser under Iveco Daily.