• Toro Orkla Foods Norge - holvikglas.no

Nye glasfasader til Toro i Arna

Resirkulert aluminium

Stor utbygging hos Toro Orkla Foods

Holvik Glas har fått gleda av å levere nye glassfasadar til Toro Orkla Foods Norge sine lokale i Arna – i  samarbeid med entreprenøren FM Strand.

Lokala til den tradisjonsrike fabrikken til Toro i Arna skal utvidast med 1500 m2, fordelt på 3 etasjar.

Holvik Glas skal levere alt av fasade, dører og vindu i Wicona Circal til Toro-fabrikken, som ein finn i Arna

  • Hydro CIRCAL er aluminium av høg kvalitet laga av minst 75% resirkulert aluminium frå tidlegare brukte byggevarer.
  • Hydro CIRCAL har eit karbonavtrykk mellom dei lågaste i verda: 2,3 kg CO2 per kilo produsert aluminium.
  • Produksjonsprosessen er sertifisert av en uavhengig tredjepart (DNV-GL), bekreftet med miljødeklarasjonen Environmental Product Declaration (EPD)

Vi leverer:

  • Wictec 50 fasader
  • Wicline 75 vindu
  • Wicstyle 65N  innerdører