Oppgradering av vår eige bygg med WICONA

I april 2021 oppgraderte vi vårt eige kontorbygg med WICONA wictec 50 fasade system med Hydro circal (resirkulert aluminium).

Fasaden blei oppgradert med nye 3-lags isolerglass. For å forenkle reingjering av glasa blei det valt Pilkington Activ Suncool™, eit sjølvrensande solbeskyttelses glas i kombinasjon med Pilkington Suncool™ 50/25 T, herda solbeskyttelsesglas. I tillegg valde vi Pilkington Optitherm™ S3 T som innerste glas for å ivareta personsikkerheit, nyte god innetemperatur samtidig med høg energisparing. Du kan lese meir om både sjøvrensande, solskjermande- og energispareglas på www.pilkington.no